รู้ไว้ใช่ว่า.... เงื่อนไขความคุ้มครอง...ยางรถยนต์

รู้ไว้ใช่ว่า.... เงื่อนไขความคุ้มครอง...ยางรถยนต์
รู้ไว้ใช่ว่า.... เงื่อนไขความคุ้มครอง...ยางรถยนต์

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์มีอยู่  3 ด้านด้วยกันคือ  ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ และความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย

    ยางรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ จึงต้องได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

    แต่กระนั้นความคุ้มครองในยางรถยนต์ ต้องเป็นความคุ้มครองที่เรียกว่า "คุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข" เพราะความเสียหายของยางรถยนต์นั้น เป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครองที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในหมวด "การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง" ซึ่งมีอยู่ 5 ข้อด้วยกัน

    1 การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
    2 การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ การเสีย หรือการหยุดเดินของ
    เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
    3 ความเสียหายโดยตรงของรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนักหรือจำนวนผู้
    โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
    4 ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
    ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
    5 ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้นั้นเกิดจาก
    บริษัทประวิงการซ่อมหรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอัน
    สมควร

    ดังนั้นจากข้อความที่กล่าวไว้ว่า ยางรถยนต์เป็นอุปกรณ์ของรถยนต์ที่มี "ความคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไข" หมายถึง ยางรถยนต์เกิดการฉีกขาดหรือระเบิดจากการใช้งานปรกติ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ถ้าการฉีกขาดหรือการระเบิดของยางเกิดจาก รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำมุ่งร้ายจะได้รับความคุ้มครอง

    อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่คุ้มครองยางรถยนต์ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากอย่างยางระเบิด  เช่น ตัวรถยนต์ ทรัพย์สินบุคคลภายนอกยังคงต้องได้รับความคุ้มครองปรกติ

    ในทางกลับกันการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุอย่างอื่น และเป็นเหตุให้ยางเกิดการระเบิดหรือฉีกขาด ยางต้องได้รับความคุ้มครอง

    แต่ความคุ้มครองที่ได้รับนั้น เป็นการชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

จากข้อมูลดังกล่าวมานั้น จึงเหมือนเป็นคลังความรู้และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลประกันรถยนต์อยู่เป็นอย่างมาก

    วิริยะประกันภัย มีเครือข่ายออนไลน์ เชื่อมทุกส่วนงานบริการ

เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ