ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่
ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ใบขับขี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการทำประกันภัย เพราะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้เอาประกันภัยนั้นมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ 


    แต่ถ้าไม่มีใบขับขี่หรือเคยมีแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฏหมาย (ต้องถึงระดับเสมือนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ มิใช่แค่ใบขับขี่หมดอายุ) หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับรถยนต์ ย่อมถือได้ว่าไม่มีความสามารถในการขับขี่ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จึงกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย


    แต่ถ้าความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการคว่ำหรือการชน เช่น ถูกน้ำท่วมทำให้รถเสียหาย บริษัทไม่สามารถนำข้ออ้างไม่มีใบขับขี่มาปฎิเสธความคุ้มครองได้   รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ หรือว่าตามประสาชาวบ้าน เป็นฝ่ายถูกนั้นเอง


    อย่างไรก็ตาม ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เป็นสัญญาประกันภัยที่เรียกว่า”ประกันภัยค้ำจุน” ซึ่งแตกต่างไปจากสัญญาประกันภัยประเภทอื่นๆ  เพราะสัญญาประกันภัยค้ำจุน วัตถุประสงค์ที่เอาประกันภัยคือ “ความรับผิด” ส่วนสัญญาประกันภัยอื่นๆ มีวัตถุประสงค์ที่เอาประกันภัย คือ “ทรัพย์สิน” นั่นเอง


    มาตรา 887 อันว่าประกันภัยค้ำจุนนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ


    ดังนั้นถ้าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยหรือทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบแทนผู้เอาประกันภัยตามสาระสำคัญของการประกันภัยค้ำจุน


    สรุปง่ายๆว่า ถ้าไม่มีใบขับขี่หรือเคยมีใบขับขี่แต่ถูกเพิกถอน ถ้าเป็นความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยต้องซ่อมเอง  แต่ถ้าเป็นความเสียหายบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบให้...

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ

Card image cap

ให้บุคคลอื่นเช่ารถและรถเกิดสูญหาย ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

Posted 2 ธันวาคม 2564

ธุรกิจรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือให้บริการขนส่ง กำลังเป็น ”รายได้พิเศษ”ที่ผู้คนเริ่มให้ความสนใจ และหมายรวมไปถึงการชักชวนให้มาร่วมลงทุนธุรกิจนี้กันมากขึ้น เพราะต่างเชื่อมั่นว่าเป็นการลงทุนที่ ”ไม่มีความเสี่ยง” เพราะเพียงแค่จัดซื้อหรือผ่อนรถยนต์แล้วนำไป”ร่วมวิ่งให้บริการ” ในรูปแบบของการทำสัญญาเช่า ซึ่งจะทำให้เจ้าของรถยนต์ในฐานะผู้ให้เช่ารถ ไม่ต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดที่เกิดจากการให้บริการแต่อย่างใด รวมไปถึงไม่ต้องเป็น”จำเลยร่วม”ในกรณีที่บริษัทนำรถไปใช้ในการกระทำผิดกฏหมายบ้านเมือง