ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง

อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง…. ประกันสุขภาพที่ทำให้คุณอุ่นใจได้ เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ วิริยะประกันภัยพร้อมดูแลคุณด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี ด้วยวงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อครั้ง

Card image cap

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เข้าใจง่ายไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ในการรักษาต่อปี

Card image cap

คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง

Card image cap

คุ้มครองทั้ง IPD+OPD

คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถ
ซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม

Card image cap

ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ
แม้มีเคลม

และส่วนลดประวัติดี
เมื่อไม่มีเคลม

Card image cap

หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพ*

เชิญปรึกษาเราก่อนตัดสินใจ

* ค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ท่านสามารถทำการตรวจสอบอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่แน่นอนได้จากเจ้าหน้าที่

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

 

แผนที่ 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

แผนที่ 4

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 600,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน  
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,000 10,000 12,000 15,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) เริ่มต้น 18,000 จ่ายตามจริง*

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง*
- ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม.หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน จ่ายตามจริง*
- ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 18,000 30,000 36,000 45,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์

- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริง*
- ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี จ่ายตามจริง*
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง*

ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)

- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ - 100,000
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย - 100,000
- บริการเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิกลับประเทศ - 100,000

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก

- การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500
 

จ่ายตามจริง* จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ :

 • - แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • - เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
 • - เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เบอร์โทร 02-197-1557

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านบูธอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพใกล้บ้านท่าน ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์วิจัย ชั้น 1 ใกล้โถงล็อบบี้เปียโน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ชั้น 1 การเงินติดบันไดเลื่อน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชั้น 1 การเงิน ใกล้ตู้เอทีเอ็ม
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ชั้น 1 หน้าแผนกอายุรกรรม
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ชั้น 1 หน้าร้านแฟมิลี่มาร์ท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ชั้น 1 การเงินผู้ป่วยนอก
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ชั้น 1 หน้าศูนย์สุขภาพสตรี และแผนกเด็ก
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ชั้น 2 ติดบันไดเลื่อน ตรงข้ามการเงิน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ชั้น 1 การเงินนอก
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ชั้น 2 หน้าแผนกเด็ก
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ชั้น 1 หน้าแผนกอายุรกรรม ติดแบล็คแคนยอน
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ชั้น 1 ข้างเวชระเบียน
 • โรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 1 หน้าแผนกอายุรกรรม
 • โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 1 ทางเข้าอาคารบี ตรงข้ามสตาบัคส์
 • โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 2 ตรงข้ามลูกค้าสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชั้น 1 ใกล้เวชระเบียน
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ชั้น 2 การเงินผู้ป่วยนอก
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ชั้น 1 ตรงข้ามสตาบัคส์

ไขข้อข้องใจ ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่สุด ทั้งยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ตามนโยบายของภาครัฐ ถึงแม้ท่านจะมีประกันสังคม หรือสวัสดิการอื่นๆ อยู่แล้ว แต่สิทธ์เหล่านั้นจะมีข้อจำกัดในการใช้บริการ เช่น จำกัดโรงพยาบาลที่สามารถใช้บริการได้ วงเงินความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ หรือสามารถใช้ขณะเป็นพนักงานเท่านั้น ดังนั้นการมีประกันสุขภาพ จึงตอบโจทย์ของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ช่วยลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการทำประกันสุขภาพที่ดีที่สุด คือทำในตอนที่สุขภาพแข็งแรง ยังไม่ป่วย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด

การเลือกบริษัทประกันสุขภาพ นอกเหนือจากการพิจารณาความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันแล้ว ความมั่นคงของบริษัทที่รับประกันเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ติดต่อกันมา 26 ปี เป็นบริษัทของคนไทยมีความมั่นคงของเงินกองทุนมากกว่า 40,200 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ไตรมาส 4/2560) และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์โดยตรงที่พร้อมดูแลคุณ ถ้าเป็นวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน

ลูกค้าสามารถซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยที่ไม่ต้องพ่วงผู้ติดกับสัญญาหลัก ไม่ผูกติดแผนประกันสุขภาพกับทุนประกันชีวิต ลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลกับสัญญาหลัก และเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมได้มากที่สุด

สามารถสอบถามเพิ่มเติม กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ได้มีใบอนุญาติและได้รับการฝึกอบรม ที่พร้อมให้คำปรึกษาที่เบอร์ 02-152-1557 โดยการพิจารณารับประกันจะพิจารณาจากการตอบคำถามสุขภาพ และเงื่อนไขการขายอื่นๆ โดยกำหนดอายุรับประกันตั้งแต่ 16 – 60 ปี

สามารถสมัครได้ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณารับประกัน จากรายละเอียดของผู้ขอเอาประกันที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัคร ทั้งนี้ผลการพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยเมื่อพิจารณารับประกันแล้วบริษัทการันตีการต่ออายุแม้เคลมสูง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง