พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

Card image cap ยานพาหนะของคุณเป็นประเภทไหน คลิก

พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

พรบ รถยนต์ หรือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) คือ ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้องทำประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ รถยนต์ นี้

ทำไมถึงต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์

เพื่อคุ้มครองตัวเรา คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถซึ่งให้ความคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด ไม่ว่าจะซื้อพรบ หรือ ต้องการต่อพรบรถยนต์ ที่วิริยะประกันภัย เรามีแผนความคุ้มครองให้เลือกอย่างเหมาะสมตามด้านล่างนี้

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับเลยไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด

- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) 30,000 บาท
- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 35,000 บาท

คุ้มครองค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้รับหลังจากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

- ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) 80,000 บาท
- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
- การสูญเสียอวัยวะ 200,000 - 500,000 บาท
- ค่าชดเชยรายวัน (จ่ายตามจำนวนวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)

200 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

 
  • *จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • *วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
  • *วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คลิก

ไขข้อข้องใจ ประกันรถยนต์

รถทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถโดยสาร รถบรรทุก รถราชการ รถบดถนน รถอีแต๋น รถพ่วง และรถที่ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ทั้งหมด

วิริยะประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบสนองทุกการใช้ชีวิต ซื้อง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เช็คเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียด ขั้นตอนที่ 3 ชำระเบี้ยประกันภัย รอรับกรมธรรม์ตามรูปแบบที่ระบุ

ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ในทันที วิริยะประกันภัยขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่านออนไลน์ เลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

  1. ชำระด้วย บัตรเดรดิต Visa / MasterCard
  2. ใช้ Rabbit Line Pay จากโปรแกรม LINE
  3. สแกน QR Code เพื่อชำระผ่าน Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่รองรับ

กรณีประสบอุบัติเหตุ ท่านสามารถติดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วิริยะประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์

  • กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่เกิน 17.00 น. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ท่านใช้บริการ
  • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ แล้วคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

 

กรณีบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์

บริษัทฯจะส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย และจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

* หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด