นโยบายการซื้อสินค้า และการชำระเบี้ยประกันภัย - วิริยะประกันภัย

การซื้อสินค้า

  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง
  • การซื้อกรมธรรม์ผ่านเว็บไซต์ viriyah.com ต้องชำระเบี้ยประกันก่อนถึงจะได้รับความคุ้มครอง
  • ท่านสามารถคำนวณเบี้ยประกันได้ตามรูปแบบความคุ้มครองที่ท่านต้องการ
  • การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (การซื้อต่ออายุ) สามารถซื้อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน
  • ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้เอาประกันภัย หรือวัตถุที่เอาประกันภัย ให้ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งหากระบุไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะมีผลให้สัญญาเป็นโมฆียะซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ และปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้
  • ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการชำระผ่านบัตรเครดิต
  • ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวันที่ท่านระบุไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ เมื่อท่านได้ชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อย และได้รับข้อความตอบรับความคุ้มครองจากระบบอัตโนมัติของบริษัท

การชำระเบี้ยประกันภัย

ช่องทางในการชำระเงิน สำหรับการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์ ให้ชำระด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต (Internet Payment Gateway) เท่านั้น ท่านสามารถซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัย ผ่านระบบ Payment Gateway ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลที่ระดับ 128 บิท (128-bit Encryption) ซึ่งเป็นระดับการเข้ารหัสที่สูงสุดที่ใช้ในวงการธนาคารระดับโลกขณะนี้ สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

วิริยะประกันภัย รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต วีซ่า (VISA) และมาสเตอร์การ์ด (MASTER CARD) ของทุกธนาคาร และบัตรเดบิต 3 ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ) ซึ่งเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิตจะต้องผ่านการลงทะเบียน Verify By VISA (VBV) หรือ MasterCard Secure Code (MCSC) กับธนาคารเจ้าของบัตรก่อน จึงจะสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินด้วยระบบการตรวจสอบ Password ของ Verify By VISA (VBV) และ MasterCard Secure Code (MCSC) ซึ่งท่านเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้หมายเลขบัตรของท่านในการทำรายการผ่านบัตรเครดิต