นโยบายการจัดส่งกรมธรรม์

ทางบริษัท มีระบบการจัดการ ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ที่ซื้อประกันภัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ viriyah.com โดยเมื่อผู้เอาประกันได้ชำระเงินแล้ว และได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ท่านระบุไว้ในประกันภัยออนไลน์ และได้รับการจัดส่งกรมธรรม์ / ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย

ขั้นตอนการออกเอกสารกรมธรรม์โดยบริษัทฯ

  • กรมธรรม์ใหม่ มีระยะเวลาการออกกรมธรรม์ ไม่เกิน 7 วันทำการ
  • กรมธรรม์ต่ออายุ มีระยะเวลาการออกกรมธรรม์ ไม่เกิน 15 วันทำการ

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร

บริษัทฯ มีบริการจัดส่งกรมธรรม์ / ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่ง ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (Registered) ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลา 3-5 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ระยะเวลา 5-7 วันทำการ

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ จัดส่งกรมธรรม์ทุกวันจันทร์- ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรมธรรม์จะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • บริษัทฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-7474 กด 2
  • นอกเวลาทำการโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 สายด่วนโทร. 1557 หรือ 02-239-1557