ประกันรถยนต์ประเภท 1

Card image cap ยานพาหนะของคุณเป็นประเภทไหน คลิก

ประกันรถยนต์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองสูงสุด ครอบคลุม ครบครัน ทั้งตัวรถ ตัวคุณ คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกไม่ว่าเกิดการชนแบบมีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณี น้ำท่วม ไฟไหม้ โดนขโมย และภัยธรรมชาติ ทำให้คุณมั่นใจในการขับขี่ และรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นในการเดินทางโดยเฉพาะกับครอบครัวที่คุณรัก

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 1,000,000 บาท/คน (10,000,000 บาท/ครั้ง)
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

- รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกัน

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน 200,000 บาท/คน
- ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน 200,000 บาท/คน
- ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน

ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย

- ความเสียหายต่อตัวรถ ตามทุนประกัน
- ความเสียจากภัยน้ำท่วม ตามทุนประกัน
  • *จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
  • *วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
  • *วงเงินความรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน 7 ที่นั่งรวมผู้ขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คลิก

ไขข้อข้องใจประกัน พ.ร.บ.

ตอบ รถทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคล รถโดยสาร รถบรรทุก รถราชการ รถบดถนน รถอีแต๋น รถพ่วง และรถที่ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ทั้งหมด
ตอบ วิริยะประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบสนองทุกการใช้ชีวิต ซื้อง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เช็คเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียด ขั้นตอนที่ 3 ชำระเบี้ยประกันภัย รอรับกรมธรรม์ตามรูปแบบที่ระบุ
ตอบ ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ในทันที วิริยะประกันภัยขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ตอบ ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่านออนไลน์ เลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

1. ชำระด้วย บัตรเดรดิต Visa / MasterCard

2. บริการ Bualuang iBanking

3. ใช้ Rabbit Line Pay จากโปรแกรม LINE

4. สแกน QR Code เพื่อชำระผ่าน Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่รองรับ

ตอบ กรณีประสบอุบัติเหตุ ท่านสามารถติดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วิริยะประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตอบ
กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์
  • กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่เกิน 17.00 น. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ท่านใช้บริการ
  • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ แล้วคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กรณีบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์

บริษัทฯจะส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย และจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์


* หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง