รายการเอกสารอ้างอิง

1.เลขกรมธรรม์ (ทั้งเดิมและใหม่) ลูกค้าสามารถนำเลขกรมธรรม์เดิมหรือปัจจุบันที่ท่านมีอยู่หรือสอบถามกับตัวแทน/นายหน้าประกันฯของท่านนำ เพื่อนำมาเป็นรายการอ้างอิงในชำระเบี้ยออนไลน์ได้ โดยตัวอย่างรูปแบบเลขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของวิริยะประกันภัยทั้ง พรบ. และภาคสมัครใจ (ประเภท 1 2 3 5) มีรูปแบบเป็นตัวเลขกับตัวอักษรดังนี้ 00000-00000/กธ/000000-00 หรือ 00000-00000/กธ/000000 ยกตัวอย่าง 99999-66999/กธ/123456-10 หรือ พ.ร.บ 05689-66108/กธ/1234567 (7 หลัก) (มีตัวอย่างจากภาพด้านล่าง) และในส่วนของกรมธรรม์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ เช่น ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ประกันภัยอิสรภาพ ฯลฯ มีรูปแบบของเลขกรมธรรม์เป็นตัวเลขรวมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษดังนี้ 00000-00000/POL/000000-000 ตัวอย่าง 05675-23181/POL/004388-051 เป็นต้น

2.เลขรับแจ้งทำกรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น 05675-66108/รย/123456 หรือ 05675-23181/APP/004409-051

3.เลขที่อ้างอิงในใบเตือนต่ออายุ ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

ตัวอย่างภาพใบเตือนต่ออายุ หน้าที่ 1

เอกสารต่อประกันรถยนต์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ - วิริยะประกันภัย