ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองครบ จบทุกราคา - Viriyah

ประกันรถยนต์ 3+ จากวิริยะประกันภัย

ประกันรถยนต์ 3+ จากวิริยะประกันภัย

ประกันรถยนต์ 3+ คือประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครอง ดูแลชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี พร้อมซ่อมรถเราในกรณีรถชนรถ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองครอบคลุม ชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณี รับผิดชอบความเสียหายในส่วนของกรณีรถชนรถ* (กรณีรถชนยานพาหนะทางบก หมายถึง รถชนรถ คือรถที่เดินกำลังด้วยเครื่องยนต์ เป็นรถที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก)

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท / คน (10,000,000 บาท / ครั้ง)
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท / ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน) 50,000 บาท / คน
- ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน) 50,000 บาท / คน
- ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท / คน

ความคุ้มครองตัวรถเอาประกันภัย

- ความเสียหายรถชนรถ* 100,000 - 200,000 บาท / ครั้ง (ตามแผนที่ซื้อ)
 

*หมายเหตุ : จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (ประเภท 5) คลิก

ไขข้อข้องใจ ประกันรถยนต์

 • ประเภท 1 เบี้ยซ่อมห้าง รับอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี (นับจากวันจดทะเบียน) เบี้ยซ่อมอู่ทั่วไป รับอายุรถยนต์ไม่เกิน 15 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
 • ประเภท 2+, 3+ ไม่จำกัดอายุรถยนต์ ยกเว้น รถ SPORT CAR และ SUPER CAR ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ประเภท 2, 3 รับประกันได้ทุกประเภท
 • ประเภท 4 รับประกันเฉพาะ รถเก๋ง, กระบะไม่เกิน 3 ตัน

วิริยะประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ตอบสนองทุกการใช้ชีวิต ซื้อง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เช็คเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียด ขั้นตอนที่ 3 ชำระเบี้ยประกันภัย รอรับกรมธรรม์ตามรูปแบบที่ระบุ

ลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ ผ่านออนไลน์ เลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้

 1. ชำระด้วย บัตรเดรดิต Visa / MasterCard
 2. ใช้ Rabbit Line Pay จากโปรแกรม LINE
 3. สแกน QR Code เพื่อชำระผ่าน Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ที่รองรับ

ท่านจะได้รับกรมธรรม์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งตามรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในขั้นตอนการซื้อ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ในทันที วิริยะประกันภัยขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

การตรวจสภาพรถ เป็นการยืนยันความถูกต้องของรถคันเอาประกัน รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ตกแต่งและความเรียบร้อยของรถคันเอาประกัน

เบี้ยประกันที่ขายทางออนไลน์ เป็นเบี้ยประกันที่ให้ส่วนลดกล้องหน้ารถอยู่แล้ว

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+, 3+ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ยกเว้นในกรณีอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรืออุบัติเหตุที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้

กรณีประสบอุบัติเหตุ ท่านสามารถติดศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วิริยะประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อและยื่นเอกสารที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ที่ วิริยะประกันภัย สาขาใกล้บ้าน หรือโทรสอบถาม 1557

เบี้ยประกันภัยที่ขายทางออนไลน์ เป็นเบี้ยคิดส่วนลดกล้องหน้ารถอยู่แล้ว

 • กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์
 • กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่เกิน 17.00 น. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ท่านใช้บริการ
 • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ แล้วคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กรณีบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกกรมธรรม์

บริษัทฯจะส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย และจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนที่ระบุตามเงื่อนไขกรมธรรม์

* หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการยกเลิกกรมธรรม์จะพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์นั้นๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นและถือเป็นที่สิ้นสุด