ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
“ครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง”

Card image cap

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพียงยื่นบัตรกับ
โรงพยาบาลคู่สัญญา

Card image cap

ลูกหลานเบาใจ

มีค่าปลงศพสูงสุด
50,000 บาท*

Card image cap

เบี้ยหลักพันคุ้มครองหลักล้าน

รวมถึงการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย

Card image cap

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด
100,000 บาท

Card image cap

ชดเชยรายได้

สูงสุด 1,000 บาท/วัน*

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 - 1,000,000 บาท
2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 - 1,000,000 บาท
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทําร้ายร่างกาย 300,000 - 1,000,000 บาท
4. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 30,000 – 50,000 บาท
5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 – 100,000 บาท
6. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ใน โรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)** 300 – 1,000/วัน
 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ คลิก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)
  • อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันได้ คือ อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร คนงานพนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานรับส่งอาหาร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอและตอบคำถามทุกข้อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  • รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น จะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

อบ.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นโดยย่อ

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน

ไขข้อข้องใจ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “อุ่นใจ”

ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ ครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เบี้ยหลักพันคุ้มครองถึงหลักล้าน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดถึง 100,000 บาท* แถมลูกหลานยังเบาใจมีค่าปลงศพสูงสุด 50,000 บาท มีชดเชยรายได้ต่อวัน เรียกได้ว่าคุ้มครอง ครบ คุ้มค่า อุ่นใจในทุกวัน

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

ไม่สามารถทำได้ สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น

อบ.1 ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน

ไม่คุ้มครอง เนื่องจากข้อยกเว้นไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง