ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
“ครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง”

Card image cap

ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพียงยื่นบัตรกับ
โรงพยาบาลคู่สัญญา

Card image cap

ลูกหลานเบาใจ

มีค่าปลงศพสูงสุด
50,000 บาท*

Card image cap

เบี้ยหลักพันคุ้มครองหลักล้าน

รวมถึงการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย

Card image cap

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด
100,000 บาท

Card image cap

ชดเชยรายได้

สูงสุด 1,000 บาท/วัน*

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 - 1,000,000 บาท
2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 - 1,000,000 บาท
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทําร้ายร่างกาย 300,000 - 1,000,000 บาท
4. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 30,000 – 50,000 บาท
5. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 – 100,000 บาท
6. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ใน โรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)** 300 – 1,000/วัน

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ คลิก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้ขอเอาประกันมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี (สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ (พิการแขนขา สายตา อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือวิกลจริต)
  • อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันได้ คือ อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกร คนงานพนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ
  • สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอและตอบคำถามทุกข้อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  • รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น จะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

อบ.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ แขน ขา สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นโดยย่อ

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด การจลาจลและนัดหยุดงาน

ไขข้อข้องใจ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “อุ่นใจ”

ตอบ ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ ครอบคลุมอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เบี้ยหลักพันคุ้มครองถึงหลักล้าน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดถึง 100,000 บาท* แถมลูกหลานยังเบาใจมีค่าปลงศพสูงสุด 50,000 บาท มีชดเชยรายได้ต่อวัน เรียกได้ว่าคุ้มครอง ครบ คุ้มค่า อุ่นใจในทุกวัน
ตอบ ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง
ตอบ ไม่สามารถทำได้ สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน ต่อ 1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
ตอบ อบ.1 ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ตอบ กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน
ตอบ ไม่คุ้มครอง เนื่องจากข้อยกเว้นไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย การติดเชื้อที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง