โดยสารรถอูเบอร์ ประกันไม่คุ้มครองจริงหรือ!

โดยสารรถอูเบอร์ ประกันไม่คุ้มครองจริงหรือ!
โดยสารรถอูเบอร์ ประกันไม่คุ้มครองจริงหรือ!

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ทำให้ชีวิตคนเราสะดวกสบายขึ้น แบบว่าแค่คิดซื้อประกันภัย เพียงแค่ทำธุรกรรมบนสมาร์ทโฟน ความคุ้มครองบังเกิดขึ้นทันที 


    การเดินทางสัญจรก็เช่นเดียวกัน ใกล้ไกลแค่ไหนไปได้รวดเร็วไม่มีหลงทาง หรือไม่ประสงค์ขับรถเพียงแค่เรียกบริการบนมือถือ แล้วไม่ต้องรอนาน รถแท็กซี่สาธารณะถึงหน้าบ้านพร้อมรับส่งโดยพลัน และแน่นอนรถบริการในเครือข่ายอูเบอร์ได้รับความนิยมมาก เพราะจุดพึงพอใจอยู่ที่อารมณ์นั่งรถส่วนตัวมิใช่รถรับจ้าง


    เมื่อเป็นรถยนต์ส่วนตัวเอามาใช้รับจ้าง  ในแง่ของการประกันภัยถือเป็น”การใช้รถผิดประเภท” จึงเข้าข่ายเงื่อนไขข้อยกเว้น ประกันภัยไม่คุ้มครอง


    คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นประกาศนายทะเบียน มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ในหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  ในข้อ 9.2 ระบุไว้ว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง


    "การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ เงื่อนไขข้อนี้กำหนดเพื่อมิให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นำรถไปในลักษณะการใช้รถที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์"


    หากรายการใช้รถในตารางกรมธรรม์ระบุว่า”ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า” แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยไปใช้รับจ้าง  ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายแล้ว ความเสียหายนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้รับจ้างหรือให้เช่า โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการใช้เป็นรถส่วนบุคคล


    แต่ถ้าเป็นกรณีเช่ารถมาใช้ และผู้เช่ามาทำสัญญาประกันภัยในลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ไม่ถือว่าเป็นการใช้รถนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตาราง”


    ดังนั้นในแง่ของเจ้าของรถหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำรถไปขับขี่รับจ้าง จะเข้าเครือข่ายอูเบอร์หรือเครือข่ายอื่นๆก็ตาม ถ้ามีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า”เป็นการว่าจ้าง” ถือเป็นการใช้รถผิดประเภททันที ประกันภัยไม่คุ้มครอง


    แต่ถ้าเป็นเพียงผู้โดยสารใช้บริการรถอูเบอร์หรือเครือข่ายรถบริการสาธารณะอื่นๆ แม้จะเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท ก็ยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย เพราะในคู่มือตีความฯในหมวดการคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอก ไม่ได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้


    เพียงแต่กำหนดไว้ในข้อ 2 ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทั้งค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันพ.ร.บ.) 2,000 บาท และตามเงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจอีก 2,000 บาท


    สรุปได้ว่าการนั่งรถโดยสารอูเบอร์ แล้วเกิดประสบอุบัติเหตุ กรมธรรม์ประกันภัยยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์และรับผิดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง  ยกเว้นผู้โดยสารคนนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะในฐานะเป็น บิดา มารดา บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริง รวมไปถึงภรรยา(เฉพาะคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น) จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์


    แต่กระนั้นบุคคลเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภายจากรถ(ประกันพ.ร.บ.) ตามความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  และที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าถ้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล จะเป็นอีกหนึ่งสิทธิความคุ้มครองที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เป็นความคุ้มครองที่ไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นใดๆ

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ