รถชนรถ...คุ้มครองแค่ตัวถังชนตัวถังจริงหรือ!

รถชนรถ...คุ้มครองแค่ตัวถังชนตัวถังจริงหรือ!
รถชนรถ...คุ้มครองแค่ตัวถังชนตัวถังจริงหรือ!

เมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการคุ้มครองความเสี่ยงจากประกันภัยรถยนต์ตระกูลบวกหรือชื่อเป็นทางการ ”กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย”....ผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอย่างละเอียด

      อย่างกรณีการตีความว่า ”รถชนรถ” ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองที่ระบุไว้ว่า ”บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก...”

      แต่ถ้าถามว่ารถยนต์ของเราขับไปเฉี่ยวชนกับสิ่งของที่บรรทุกยื่นออกมาจากตัวรถยนต์คู่กรณี  ลักษณะของเหตุที่เกิดอย่างนี้เข้าข่ายเงื่อนไขความคุ้มครองหรือไม่?

      คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  ซึ่งเป็นประกาศนายทะเบียนและมีผลตามกฏหมาย ได้ตีความไว้ว่า...กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยชนกับสิ่งของที่บรรทุกยื่นออกจากตัวรถยนต์คู่กรณี เช่น บรรทุกเหล็กหรือไม้ โดยชนไม่ถูกตัวรถยนต์คู่กรณี  แต่ชนถูกสิ่งของที่บรรทุกบนรถยนต์คู่กรณีดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการชนกับยานพาหนะทางบก

      อย่างไรก็ตามถ้าสิ่งของที่บรรทุกนั้นเกิดหล่นตกลงมาหรือกระเด็นออกมาจากตัวรถ และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปเฉี่ยวชนกับสิ่งของดังกล่าว  จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นสิ่งของที่ถือเป็นอุปกรณ์ส่วนควบกับตัวรถยนต์ของคู่กรณี เกิดหลุดออกจากตัวรถยนต์ เช่นล้อรถยนต์  และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไปเฉี่ยวชน ให้ถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรรมธ์ประกันภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ