ข้อควรรู้ เอกสารที่ใช้สำหรับการทำใบขับขี่มีอะไรบ้าง

ข้อควรรู้ เอกสารที่ใช้สำหรับการทำใบขับขี่มีอะไรบ้าง
ข้อควรรู้ เอกสารที่ใช้สำหรับการทำใบขับขี่มีอะไรบ้าง

บทความนี้มาต่อกันอีก 4 เรื่องน่ารู้ค่ะ

4.  30 วัน เส้นตายใบรับรองแพทย์
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นอีกเรื่องที่ผู้สมัครค่อนข้างสับสน ซึ่งปัจจุบันหลักฐานประกอบการสมัคร ใช้เพียง 3 ฉบับ ดังนี้
    1.1 บัตรประชาชนตัวจริง
    1.2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    1.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
ปัญหาอยู่ที่ ใบรองแพทย์ เนื่องจากหลายท่านไม่ทราบว่าใบรับรองแพทย์ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครนั้น ต้องมีอายุจากวันที่ออกเอกสาร จนถึงวันที่สมัคร ไม่เกิน 30 วัน  บางท่านเข้าใจว่าต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกยึดตามจำนวนวัน เป็นสำคัญ  เช่น ได้คิวเข้ารับการทดสอบวันที่ 31 มีนาคม จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกเอกสารหลังจากวันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป โดยที่ไม่สามารถนำใบรับรองแพทย์ที่ออกเอกสารในวันที่ 1 มีนาคมมาประกอบการสมัครได้ เพราะมีอายุเอกสารเกิน 30 วันนั่นเอง


5.  60 วันก่อนหมด ต่อได้เลย ไม่ต้องรอให้หมดอายุ
การตรวจสอบวันหมดอายุเอกสารใบขับขี่ เป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถทุกท่านพึงกระทำอย่างสม่ำเสมอ แต่ถึงกระนั้นหลายท่านก็ยังมีปัญหาคือ ไม่สะดวกไปต่อในวันที่ใบขับขี่หมดอายุ ซึ่งอันที่จริงแล้วท่านสามารถนำไปต่อล่วงหน้าก่อนบัตรหมดอายุได้ไม่เกิน 60 วัน ก่อนถึงวันหมดอายุบัตร แต่หากเกิดสุดวิสัยที่ไม่สามารถไปต่ออายุได้จนกระทั่งบัตรหมดอายุ ก็ยังสามารถดำเนินการต่ออายุหลังจากนั้นได้อีกภายใน 1 ปี แต่หากไปต่อายุหลังจาก 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนใหม่ และหากละเลยการต่ออายุเกิน 3 ปี ท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ทั้งหมด


6. 60 วัน มาทำใบขับขี่จักรยานยนต์ ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ท่านที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียน และขับรถ พาหนะประเภทรถยนต์ สามารถมานัดหมายเข้าทดสอบขับรถ สำหรับขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้โดยไม่ต้องทดสอบข้อเขียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับใบขับขี่ประเภทรถยนต์

7. 90 วันเก็บผลทดสอบได้
ในกรณีที่ท่านทดสอบข้อเขียนผ่าน แต่ไม่ผ่านการทดสอบขับรถ ท่านสามารถนัดหมายเพื่อขอสอบแก้ตัวเฉพาะการทดสอบขับรถได้ภายใน 90 วัน โดยไม่ต้องทดสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้ง  แต่หากพ้น 90 วันแล้ว จะต้องกลับไปจองคิวสำหรับการทดสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ