พ.ร.บ รถยนต์ คืออะไร ? ทำไมต้องบังคับทำ ? มีประโยชน์อะไรบ้าง ?

พ.ร.บ รถยนต์ คืออะไร ? ทำไมต้องบังคับทำ ? มีประโยชน์อะไรบ้าง ?
พ.ร.บ รถยนต์ คืออะไร ? ทำไมต้องบังคับทำ ? มีประโยชน์อะไรบ้าง ?

พ.ร.บ รถยนต์ คืออะไร ? ทำไมต้องบังคับทำ ? มีประโยชน์อะไรบ้าง ?

พ.ร.บ รถยนต์ หรือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) เป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้องทำประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ รถยนต์ นี้ วันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดกันว่า พ.ร.บ รถยนต์ คืออะไร ทำไมต้องบังคับทำ และมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างไปดูกัน


ประกันรถยนต์ภาคบังคับ

การทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกคนที่ประสบเหตุจากรถยนต์ ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ฯลฯ รวมไปถึงหากเกิดความเสียหายถึงชีวิต ทรัพย์สิน ก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน 

ซึ่งรถยนต์ที่ต้องทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ รถยนต์ ได้แก่รถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ฯลฯ ที่เป็นรถประเภทมีไว้ใช้ ไม่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นก็ตาม ถือเป็นรถที่ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับทั้งสิ้น


ทำไมต้องบังคับทำ พ.ร.บ รถยนต์ ?

เนื่องจากภาครัฐจะต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพื่อให้ได้รับการพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่บาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังถือเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลอีกด้วยว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากผู้ที่ประสบเหตุจากรถยนต์ หรือที่เรียกว่า สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐบาลที่มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองครับ


การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ปัจจุบัน มีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เข้ามาทำหน้าที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัย โดยผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้แต่คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่มาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่แท้จริง  ในวงเงินคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นต่อคน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน หากเกิดการเสียชีวิตหรือพิการและสูญเสียอวัยวะ จะได้รับการคุ้มครองในวงเงิน 500,000 บาท ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ไม่รวมกับค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน


ความคุ้มครองเบื้องต้นของ พ.ร.บ รถยนต์

สำหรับผู้ที่ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ รถยนต์ หากประสบภัยที่เกิดจากรถยนต์ จะมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (จ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดใน 7 วัน) โดยหมายถึง ค่ารักษาพยาบาลและค่าความเสียหายต่อชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ ในวงเงินคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นต่อคน แบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ไม่เกิน 30,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยจำนวน 35,000 บาท ต่อคน อีกทั้งหากผู้ประสบภัย บาดเจ็บและ เสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาพยาบาลแล้ว จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท ต่อคน

ซึ่งในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ขับขี่นั้น จะยึดตามอัตรามาตรฐานกลางค่ารักษาพยาบาล โดยผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายกระทำผิดนั้น ได้ถูกกำหนดสิทธิโดยกฎหมายให้ได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้น เพราะกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองต่อบุคคลที่ถูกกระทำเป็นหลักเท่านั้นครับ 

 

หากใครกำลังมองหาประกันภัยหรือ พ.ร.บ รถยนต์ ที่สามารถไว้วางใจ เราขอแนะนำ พ.ร.บ รถยนต์ จาก viriyah.com สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ