ทำประกันรถยนต์แล้ว ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร ?

ทำประกันรถยนต์แล้ว ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร ?
ทำประกันรถยนต์แล้ว ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร ?

ทำประกันรถยนต์แล้ว ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร ?

กรมธรรม์รถยนต์ นับเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจเช็กให้ละเอียดหลังจากตกลงทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันฯ ทั้งชื่อของผู้เอาประกันรถ เลขทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้กรมธรรม์ที่คุณได้รับมาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่หากเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับในกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร ? และสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือใบสลักหลังกรมธรรม์ วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันครับ

สลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ คืออะไร

สลักหลังกรมธรรม์รถยนต์ คือ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ที่บริษัทประกันรถยนต์ ออกให้กับผู้เอาประกันอีก 1 รอบ เพื่อให้ผู้เอาประกันเก็บเอาไว้ที่ตนเอง 1 ฉบับ และบริษัทประกันฯ เก็บเอาไว้อีก 1 ฉบับ ซึ่งข้อมูลในใบสลักหลังกรมธรรม์จะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่ผู้เอาประกันแจ้งเรื่องมายังบริษัทประกันฯ
ดังนั้น ผู้เอาประกันควรอ่านเนื้อหาข้างในของใบสลักหลังกรมธรรม์ให้ละเอียด เพราะกรมธรรม์เป็นเอกสารที่จะระบุว่าผู้เอาประกันเป็นใคร รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์รุ่นอะไร หากข้อมูลเหล่านี้เกิดความผิดพลาด อาจสร้างความลำบากให้กับคุณเวลาต้องการจะเคลมประกันรถยนต์ในอนาคตได้

ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร

หากข้อมูลในกรมธรรม์ผิดต้องรีบติดต่อไปยังบริษัทประกันฯ หรือนายหน้าประกันที่คุณติดต่อด้วย เนื่องจากบริษัทประกันฯ ที่คุณติดต่อด้วยต้องเป็นผู้ออกใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่ที่มีข้อมูลถูกต้องให้กับคุณอีกครั้ง ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจึงเป็นหน้าที่สำคัญของผู้เอาประกัน เพื่อให้ได้เอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ที่มีข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง จึงไม่ควรมองข้ามขั้นตอนนี้เด็ดขาด โดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณนั่นเองครับ

กรณีใดบ้างที่ต้องแจ้งบริษัทประกันฯ เพื่อออกเอกสารสลักหลัง

ส่วนใหญ่แล้วในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในใบสลักหลังกรมธรรม์ หลังจากที่ผู้เอาประกันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว มักจะเกิดจาก 3 กรณี ดังนี้ 
1. ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ผิด
ข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียด ว่าถูกต้องตามที่ผู้เอาประกันแจ้งหรือไม่ มีดังนี้

 • ชื่อของผู้เอาประกันรถยนต์
 • วัน เดือน ปี ที่ประกันรถยนต์เริ่มคุ้มครอง
 • เลขทะเบียนรถยนต์
 • รุ่นรถยนต์ที่เอาประกัน
 • เลขตัวถังของรถยนต์ที่เอาประกัน
 • เบี้ยประกันรถยนต์

หากข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกับที่แจ้งไป สิ่งที่คุณควรต้องทำคือการติดต่อไปยังบริษัทประกันฯ เพื่อขอใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่อีกครั้ง 
2. เกิดการเปลี่ยนชื่อในกรมธรรม์รถยนต์
ในกรณีนี้สามารถพบได้บ่อยครั้ง จากการที่ผู้เอาประกันรถต้องการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรมธรรม์รถยนต์ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ โดยไม่ได้เกิดจากข้อมูลผิดพลาดในกรมธรรม์ ในส่วนนี้คุณสามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลในใบสลักหลังกรมธรรม์และขอรับได้เลย

การขอเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

เมื่อผู้เอาประกันต้องการขอเปลี่ยนข้อมูลในเอกสารใบสลักหลังกรมธรรม์ คุณสามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้ได้เลย เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
1. เปลี่ยนที่อยู่ในกรมธรรม์รถยนต์

 • เอกสารคำร้องขอสลักหลังกรมธรรม์
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอากรมธรรม์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เพื่อระบุข้อมูลติดต่อ/ที่อยู่ใหม่ ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง

2. กรมธรรม์สูญหาย ในกรณีนี้ผู้เอาประกันต้องไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วนำหลักฐานมาแจ้งกับบริษัทประกันฯ เพื่อที่บริษัทประกันฯ จะออกสำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิ์ต่างๆ ตามกรมธรรม์

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย
 • ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

3. กรณีรถยนต์ที่เอาประกัน มีการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม ต้องใช้ใบเสร็จ/ราคาของอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้นๆ เป็นเอกสารในการแจ้งขอใบสลักหลังกรมธรรม์ ซึ่งการตกแต่งรถยนต์เพิ่มเติม นอกจากจะเพิ่มทุนประกันแล้ว ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกด้วย
4. การขอใบสลักหลังแก้ไขรายละเอียดรถยนต์ เช่น เลขตัวถังผิด, ทะเบียนรถยนต์ผิด, ชื่อผู้ครอบครองรถผิด

 • สำเนาทะเบียนรถ

ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือข้อมูลอื่นๆ ในกรมธรรม์ รถยนต์ อย่าลืมที่จะส่งเอกสารที่สามารถยืนยันข้อมูลที่ต้องการแก้ไขไปพร้อมกับยื่นคำร้องด้วย เพื่อให้ฝั่งบริษัทประกันฯ สามารถใส่ข้อมูลตามจริงในใบสลักหลังกรมธรรม์ได้ถูกต้องครบถ้วน

เห็นไหมครับว่าการซื้อประกันรถยนต์ไม่ใช่เพียงแค่ซื้อแล้วจบไป แต่ผู้เอาประกันรถยนต์ต้องตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หากพบว่าข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องรีบแจ้งเรื่องไปยังบริษัทประกันฯ ที่คุณทำอยู่ หรือนายหน้าประกันที่คุณติดต่ออยู่ทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขและออกใบสลักหลังกรมธรรม์ใหม่ให้กับคุณ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดปัญหาในการขอเคลมประกันรถในอนาคตได้ 

การทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ