รู้ไว้ไม่โดนจับ! รถประเภทไหนห้ามใช้ทางพิเศษ

รู้ไว้ไม่โดนจับ! รถประเภทไหนห้ามใช้ทางพิเศษ
รู้ไว้ไม่โดนจับ! รถประเภทไหนห้ามใช้ทางพิเศษ

ขึ้นชื่อว่าทางด่วนใครๆ ก็อยากใช้บริการเพราะมีความสะดวกสบาย และถูกสร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดต่างๆ แต่! รู้หรือไม่ว่ามีข้อกำจัดข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ทางด่วนอยู่ วันนี้วิริยะอยากให้เข้ามาเช็คก่อนใช้ รู้ไว้ไม่โดนจับ! รถประเภทไหนบ้างที่ห้ามใช้ทางพิเศษ


1. จักรยาน 
       สำหรับยานพาหนะชนิดนี้ถือว่ามีความปลอดภัยที่น้อยเมื่อนำมาใช้ขับขี่บนทางพิเศษ ซึ่งปกติการใช้จักรยานบนท้องถนนปกติทั่วไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากอยู่แล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปขัดขวางเส้นทางจราจร หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง นอกจากนั้นจักรยานควรจะขับขี่ตามทางที่ระบุเอาไว้สำหรับจักรยานเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ และต่อผู้อื่น


2. รถจักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ 
       เหตุใดจึงไม่สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขับขี่บนทางพิเศษได้ ก็เพราะตาม พรบ. จราจรทางบก ได้มีการระบุไว้ว่ารถมอเตอร์ไซค์จำเป็นที่จะต้องวิ่งในเส้นทางซ้ายสุดของถนน และต้องใช้ความเร็วตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง และทางด่วนเป็นทางที่มีไว้สำหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงในระดับหนึ่ง หากมีการฝ่าฝืนนอกจากก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงแล้ว ยังถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีหรือปรับได้ไม่เกิน 1,000 บาท


3. รถบรรทุกวัตถุอันตราย
       ตามข้อบังคับการจราจรบนทางพิเศษเรื่องการห้ามนำรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายจำพวก ก๊าซไวไฟ น้ำมัน เป็นต้น เดินทางในทางพิเศษ เพราะด้วยขนาดรถที่ใหญ่ และยังบรรทุกวัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นด้วยแล้วนั้น จึงได้มีการออกกฎข้อยกเว้นให้รถเหล่านี้สามารถใช้ทางพิเศษได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเวลาที่ห้ามวิ่งคือช่วงเวลา 05.00 - 09.00 น. และ ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นทางพิเศษบูรภาวิถี,ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์), ทางพิเศษอุดรรัถยา


4. รถบรรทุกที่มีความสูง / กว้าง / น้ำหนัก เกินกำหนด 
       ตามกฏข้อบังคับของทางพิเศษระบุว่ารถบรรทุกที่มีความสูงมากกว่า 4 เมตร และมีความกว้างเกิน 2.5 เมตร หรือมีรัศมีวงเลี้ยวเกิน 12 เมตร จำพวกรถบรรทุกสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ เป็นต้น ห้ามไม่ให้ใช้ทางพิเศษเพราะด้วยขนาดรถที่ใหญ่อาจทำให้มีการเคลื่อนตัวที่ช้า และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ทางคันอื่นๆ ป้องกันไม่ให้มีการกีดขวางการลื่นไหลของการจราจรด้วย


5. รถที่ใช้เพื่อการโฆษณา 
       รถประเภทนี้ก็ห้ามวิ่งอยู่บนทางพิเศษเช่นกัน เพราะรถที่ใช้สำหรับการโฆษณานั้นมักจะติดป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ล้อมรอบคันซึ่งเป็นสาเหตุของการบดบังการมองเห็นของรถคันอื่น นอกจากนั้นยังเป็นการขัดขวางการจราจร หรือไปกีดขวางการลื่นไหลของการจราจรอีกด้วย


6. รถกระบะบรรทุกสิ่งของ / สัตว์ / คน 
       - รถกระบะบรรทุกสิ่งของ
       เพราะการบรรทุกสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีการผูกมัดให้มีความแข็งแรงมั่นคงจะทำให้สิ่งของที่บรรทุกต่างๆ เกิดอันตรายต่อผู้อื่น เช่น มีการตกหล่นของสิ่งของ หรือมีบางส่วนที่ปลิวออกไปและไปทำอันตรายต่อรถคันหลัง 

       - รถกระบะบรรทุกสัตว์
       การบรรทุกสัตว์ทั้งเล็ก-ใหญ่ โดยปกติจะไม่มีการปกปิดให้มิดชิด จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน และชีวิตของผู้ขับขี่คนอื่น เพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง หากว่าไม่มีการผูกมัด และปกปิดที่ดีอาจทำให้สัตว์ตกใจต่อรถที่วิ่งเร็ว เกิดเหตุการณ์สัตว์หลุด หรือตกหล่น และไปสร้างอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นได้ 

       - รถกระบะบรรทุกคน
       การบรรทุกคนนั่งท้ายกระบะแบบไม่มีหลังคาปิด และไม่ใช่ช่วงเทศกาล มีกฏหมายข้อบังคับนี้ออกมาในช่วงปี พ.ศ. 2559 โดยระบุไว้ว่าห้ามให้รถกระบะบรรทุกผู้โดยสารขึ้นทางด่วนเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีและปรับตามกฏหมาย หากต้องการบรรทุกผู้โดยสารจะต้องเป็นรถที่มีหลังคา หรือมีการดัดแปลงรถให้มีที่นั่งที่ปลอดภัย และมีการจดทะเบียนรถเป็นรถนั่งเท่านั้น


7. รถแทรกเตอร์ / รถบดถนน 
       ตามกฏจราจรข้อบังคับห้ามนำรถแทรกเตอร์ขึ้นมาขับขี่บนทางพิเศษ เพราะเป็นรถยนต์ที่ใช้เฉพาะทางและไม่ได้ใช้ขับขี่บนท้องถนนปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักที่เกินกว่าทางพิเศษกำหนด นอกจากนั้นรถยนต์ประเภทนี้ยังมีการเคลื่อนตัวช้าจึงไม่เหมาะต่อทางพิเศษที่ปกติแล้วรถยนต์ทั่วไปจะขับขี่ด้วยความเร็ว อาจทำให้กีดขวางการจราจรจนเกินอุบัติเหตุได้


8. รถยนต์สามล้อ 
       ตามกฏหมายข้อบังคับการใช้ทางพิเศษห้ามให้นำรถยนต์สามล้อขึ้นไปบนทางพิเศษ เพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิดซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางคนอื่นๆ


9. รถยนต์หัดขับ / รถยนต์ทดลองเครื่อง 
       รถยนต์ที่หัดขับ หรือ รถยนต์ที่ขับทดลองเครื่องยนต์ ตามกฏจราจรบนทางพิเศษห้ามนำรถประเภทนี้ขึ้นมาขับขี่ เพราะอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านั้นว่าทางด่วนพิเศษเป็นทางที่มีการขับขี่ที่รวดเร็ว หากมีการฝ่าฝืนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการไม่ชำนาญ หรืออุบัติเหตุจากรถยนต์ที่ทดลองเครื่องยนต์ นอกจากนั้นยังเป็นการขัดขวางการจราจรบนทางพิเศษอีกด้วยเช่นกัน

อ่านบทความอื่นๆ