รถยนต์ไม่เคยเคลม บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการลดเบี้ยอย่างไร

รถยนต์ไม่เคยเคลม บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการลดเบี้ยอย่างไร
รถยนต์ไม่เคยเคลม บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการลดเบี้ยอย่างไร

หลักของการลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี มิได้เป็นเรื่องที่บริษัทประกันภัยสามารถกระทำได้ตามอำเภอใจ แต่ต้องดำเนินการตามกฏหมายที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

     ลด 20% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัยปีแรก

     ลด 30% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน

     ลด 40% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน

     ลด 50% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกันหรือกว่านั้น

        อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีอยู่ หากค่าเสียหายที่เรียกร้องนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงตัวบุคคลภายนอกนั้นได้

        อีกทั้งหากในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนเบี้ยประกันภัยประวัติดีแล้ว และได้มีการเรียกร้องค่าเสียหาย ดังนั้นในการต่ออายุการประกันภัยในปีต่อไป จะมีกฏเกณฑ์ในการพิจารณาลดเบี้ยประวัติดีดังนี้

    1. ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

    2. ลดลงสองลำดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งบริษัทให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจำนวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย

        ตอกย้ำกันอีกครั้งวัตถุประสงค์ของการลดเบี้ยประกันภัยนั้น เพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ทุกคนขับขี่รถอย่างระมัดระวังมีวินัย เคารพต่อกฏจราจร

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ