ดูให้ดี! 16 ป้ายจราจรคล้ายกัน ไม่อยากผิดกฎจราจร ต้องมองให้ชัวร์!

ดูให้ดี! 16 ป้ายจราจรคล้ายกัน ไม่อยากผิดกฎจราจร ต้องมองให้ชัวร์!
ดูให้ดี! 16 ป้ายจราจรคล้ายกัน ไม่อยากผิดกฎจราจร ต้องมองให้ชัวร์!

การสัญจรไปมาบนถนนแต่ละครั้งนั้น ป้ายจราจรนับเป็นเครื่องหมายที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ของแต่ละเส้นทาง ให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง ซึ่งผู้ขับขี่บางท่านอาจสงสัยว่า ป้ายจราจรหลายๆป้าย เมื่อดูผ่านๆ แล้วมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ไม่รู้ว่าความหมายนั้นแตกต่างกันขนาดไหน วันนี้วิริยะประกันภัยจึงแวะมาบอกความหมายของป้ายจราจร เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎของป้ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง


ป้ายจำกัดความเร็ว
ความหมาย : ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตามตัวเลขที่ระบุในป้าย

ป้ายให้ใช้ความเร็ว
ความหมาย : ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่ากำหนด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตามตัวเลขที่ระบุในป้าย


ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ความหมาย : หยุดรถตรงป้ายให้รถที่กำลังวิ่งสวนทางมาก่อน จึงสามารถขับขี่ไปต่อได้

ป้ายทางเดินรถสองทาง
ความหมาย : เตือนข้างหน้าเป็นทางรถสองทาง ระวังรถสวนมา ให้ขับช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย


ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
ความหมาย : ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด หรือให้เดินรถได้แค่ทางเดียว

ป้ายให้ขับตรงไป
ความหมาย : ขับรถตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเด็ดขาด


ป้ายวงเวียนข้างหน้า
ความหมาย : ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน

ป้ายวงเวียน
ความหมาย : ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถด้วยความระมัดระวัง


ป้ายเฉพาะคนเดิน
ความหมาย : บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้ใช้เฉพาะคนเดินเท้าเท่านั้น

ป้ายระวังคนข้ามถนน
ความหมาย : ข้างหน้ามีทางสำหรับคนเดินข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทางมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงและระวังคนข้ามถนน


ป้ายเตือนรถกระโดด
ความหมาย : ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ หรือคันชะลอความเร็ว ควรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง

ป้ายผิวทางขรุขระ
ความหมาย : ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นสันติดต่อกัน ควรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง

ป้ายทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
ความหมาย : ให้ขับรถช้าลงมากและสังเกตดูรถไฟขวาซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมา หยุดรถรอห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร

ป้ายทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ความหมาย :   ควรขับให้ช้าและพร้อมหยุด ถ้ามีสัญญาณเตือน


ป้ายห้ามจอดรถ
ความหมาย : ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวที่กำหนด เว้นแต่การรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วคราว ซึ่งต้องกระทำอย่างรวดเร็ว

ป้ายห้ามหยุดรถ
ความหมาย : ห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวที่กำหนดเป็นอันขาด

นอกจากนี้แล้วการทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการ หรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว

อ่านบทความอื่นๆ