เกิดอุบัติเหตุทำไมต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบทันที

เกิดอุบัติเหตุทำไมต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบทันที
เกิดอุบัติเหตุทำไมต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบทันที

สาระสำคัญในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระบุไว้ชัดเจน”เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องแจ้งบริษัทให้รับทราบโดยไม่ชักช้า”  
    เป็นข้อปฎิบัติที่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 881...
 “ถ้าความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งผู้รับประกันภัยตกลงไว้ไซร์  เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า  ถ้ามิได้ปฎิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถจะปฎิบัติได้”

    คำว่า "การแจ้งเหตุให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า” หมายถึง ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัย จะต้องแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงเหตุแห่งความสูญหายหรือเสียหายหรือความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดขึ้นในทันทีที่สามารถแจ้งได้ เพื่อให้บริษัทได้ทำการตรวจสอบความเสียหายที่แท้จริงและหรือปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้น มิให้ความเสียหายขยายหรือเพิ่มขึ้นได้ 

    การแจ้งให้บริษัทโดยไม่ชักช้า  ให้หมายรวมถึงการส่งหนังสือ หรือหมายเรียก คำฟ้องให้แก่บริษัทเมื่อผู้เอาประกันภัยถูกทวงถามให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องต่อศาล ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทเข้ามาดูแล รักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของทั้งสองฝ่าย และดำเนินการอันจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฏหมาย

    แต่อย่างไรก็ตาม  การแจ้งเหตุล้าช้า ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฎิเสธความรับผิดชอบได้ แต่หากบริษัทได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการแจ้งเหตุล่าช้านั้น บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้เอาประกันภัยและหรือผู้ขับขี่นั้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายมาตรา 881 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเอง

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ

Card image cap

ดูให้ดี! 16 ป้ายจราจรคล้ายกัน ไม่อยากผิดกฎจราจร ต้องมองให้ชัวร์!

Posted 2 ธันวาคม 2564

การสัญจรไปมาบนถนนแต่ละครั้งนั้น ป้ายจราจรนับเป็นเครื่องหมายที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ของแต่ละเส้นทาง ให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง ซึ่งผู้ขับขี่บางท่านอาจสงสัยว่า ป้ายจราจรหลายๆป้าย เมื่อดูผ่านๆ แล้วมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ไม่รู้ว่าความหมายนั้นแตกต่างกันขนาดไหน วันนี้วิริยะประกันภัยจึงแวะมาบอกความหมายของป้ายจราจร เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎของป้ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง