จะเป็นอย่างไรถ้าขับรถไม่มี พรบ. และประกันจะคุ้มครองหรือไม่?

จะเป็นอย่างไรถ้าขับรถไม่มี พรบ. และประกันจะคุ้มครองหรือไม่?
จะเป็นอย่างไรถ้าขับรถไม่มี พรบ. และประกันจะคุ้มครองหรือไม่?

การทำประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกกันว่า “พ.ร.บ.รถยนต์” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพราะการทำ พ.ร.บ. รถยนต์นี้ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั่นเอง แต่ถ้ารถที่ขับไม่มีพรบ และเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะยังได้รับความคุ้มครองอยู่หรือไม่ เราไปหาคำตอบพร้อมกัน
 

รถไม่มีพรบ ประกันคุ้มครองไหม

หากขับรถไม่มีพรบ จะเป็นอย่างไร ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

 1. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

การนำรถไม่มีพรบ ออกไปใช้บนท้องถนน หรือเป็นรถที่ พ.ร.บ. รถยนต์ขาด หากพบเจอเจ้าหน้าที่เรียกตรวจอาจมีโทษทางกฎหมายและถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือหากต่อ พ.ร.บ. รถยนต์แล้ว แต่ไม่ติดในจุดที่เห็นได้ชัดเจนก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ดังนั้นก่อนเดินทางไกลควรเช็ก พ.ร.บ. รถยนต์ทุกครั้ง ว่า พ.ร.บ. ขาดหรือไม่ และต่อเรียบร้อยแล้วหรือยัง อีกทั้งควรเช็กตำแหน่งที่ติด พ.ร.บ. รถยนต์ให้เห็นชัดเจนด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง
 

 1. ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้

การต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถจะต้องใช้เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ แนบไปกับเอกสารการต่อด้วย ซึ่งหากรถไม่มีพรบ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ หมดอายุ ก็จะไม่สามารถต่อภาษีหรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้ มากกว่านั้นหากปล่อยให้ภาษีรถยนต์ขาดนานกว่า 3 ปี อาจส่งผลให้ทะเบียนรถยนต์ถูกระงับถาวรและจะต้องไปขอป้ายทะเบียนใหม่ด้วย
 

 1. ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์

เมื่อรถไม่มีพรบ เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีคู่กรณีหรือผู้ประสบภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ และยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมด แต่หากรถไม่มีพรบ ประสบอุบัติเหตุ และมีบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทางคู่กรณีสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยทางกองทุนฯ จะทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยก่อน และจะไปไล่เก็บเบี้ยคืนกับทางเจ้าของรถ ซึ่งจะบวกเงินเพิ่มจากเดิมอีก 20% รวมกับค่าปรับที่ไม่ทำหรือต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และค่าปรับที่นำรถไม่มีพรบ มาใช้งานเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
 

 1. เป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุ เบิก พ.ร.บ.รถยนต์ ของคู่กรณีได้

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นและเราเป็นฝ่ายถูก แต่รถที่ประสบภัยเป็นรถไม่มีพรบ ก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกับทางคู่กรณีได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท หรือเงินชดเชยกรณีที่มีการเสียชีวิตและทุพพลภาพคนละ 35,000 บาท
 

 1. ยังได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ ในกรณียกเว้น

หากรถยนต์ที่ขับเป็นรถไม่มีพรบ และเข้าข่ายดังต่อไปนี้ ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้

 • ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ และเจ้าของรถไม่ยอมจ่าย

 • มีผู้ประสบภัยจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักขโมย ชิงปล้น ที่ถูกแจ้งความเอาไว้แล้ว

 • มีผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีคู่กรณีแสดงตนเป็นเจ้าของรถ และรถคันดังกล่าวไม่มีพรบ

 • มีผู้ประสบภัยจากการชนแล้วหนี หรือไม่ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากรถคันไหน

 • มีผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับการยกเว้นและไม่ได้จัดทำประกันภัย พรบ. เอาไว้

 • บริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่าย หรือจ่ายไม่เต็มจำนวน

 1. ผู้ประสบภัย เบิก พ.ร.บ. ก่อนได้ แต่ต้องจ่ายเงินคืนกองทุนทดแทน

แม้ว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเป็นรถไม่มีพรบ ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยได้ แต่ยังสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากรถให้สามารถได้รับการรักษาพยาบาลหรือการจัดงานศพได้ทันท่วงที แต่เมื่อกองทุนฯ จ่ายชดเชยแล้ว จะทำการเรียกเก็บเบี้ยคืนจากเงินที่จ่ายไปพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 20 จากเจ้าของรถหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย
 

ทำพรบรถยนต์ วิริยะ

เมื่อทราบกันแล้วว่าหากคุณขับรถไม่มีพรบ ออกไปบนท้องถนนจะเป็นอย่างไร และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกันยังจะคุ้มครองหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้ผู้ใช้รถทุกคนได้เข้าใจมากขึ้น ที่สำคัญผู้ใช้รถทุกคนควรหมั่นตรวจเช็กอายุ พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่ให้ขาด ซึ่งหากใครที่รู้ตัวว่า พ.ร.บ.รถยนต์ ถึงเวลาต่อแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าไปต่อที่กรมขนส่ง สามารถเข้าไปต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ รวมถึงทำประกันรถยนต์ชั้นต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.viriyah.com หรือ โทร. 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ