ถนนสายไหนในเมืองไทย ขับความเร็วเท่าไหร่ถึงจะไม่ผิด?

ถนนสายไหนในเมืองไทย ขับความเร็วเท่าไหร่ถึงจะไม่ผิด?
ถนนสายไหนในเมืองไทย ขับความเร็วเท่าไหร่ถึงจะไม่ผิด?

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกและพระราชบัญญัติจราจรทางหลวง ได้กำหนดความเร็วรถที่สามารถใช้ได้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงรถบรรทุกด้วยว่าสามารถใช้ความได้เท่าไหร่จึงจะไม่ผิดกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งถนนแต่ละเส้นก็สามารถใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เท่ากัน
แล้วถนนเส้นไหนขับความเร็วเท่าไหร่ถึงจะไม่ผิด? วันนี้วิริยะประกันภัยจะพาคุณไปหาคำตอบกัน


อัตราความเร็วของยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเขตเทศบาลทุกจังหวัด

     1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร จะสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือถ้าสัญจรอยู่นอกเขตให้ขับได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     2. รถยนต์อื่นๆ ที่ใช้ลากจูงรถพ่วงหรือรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนัก บรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อให้ขับได้ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     3. รถยนต์อื่นๆ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ขับได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือนอกเขตได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง


อัตราความเร็วของยานพาหนะในทางหลวงระหว่างจังหวัด

     1. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     2. รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วงหรือรถยนต์สามล้อ ใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     3. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ทั้งรถลากจูง รถพ่วง หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง


อัตราความเร็วของยานพาหนะในมอเตอร์เวย์และวงแหวนกาญจนาภิเษก

     1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     2. รถบรรทุกชนิดอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 1 รวมทั้งรถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่ลากจูง รถพ่วง ใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

     3. รถยนต์อื่นนอกจากรถในข้อ 1 หรือข้อ 2 ใช้ความเร็วในการขับได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง

อ่านบทความอื่นๆ