ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่
ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ระบุชื่อผู้ขับขี่  นับเป็นประเภทกรมธรรม์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกมาขึ้น และสามารถเลือกซื้อเบี้ยประกันได้ในราคาที่เป็นธรรมสอดรับกับข้อเท็จจริงในความเสี่ยงของแต่ละคน

 ดังเห็นได้จากเบี้ยประกันภัยจะถูกกว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อประมาณ 5-20% ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของผู้ขับขี่ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มอายุออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน

  กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับการลดเบี้ย 15%

  กลุ่มอายุ 36-50 ปี   จะได้รับการลดเบี้ย  20%

  กลุ่มอายุ 25-35 ปี   จะได้รับการลดเบี้ย  10%

  กลุ่มอายุ 18-24 ปี   จะได้รับการลดเบี้ย   5%

อย่างไรก็ตามในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น  และผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถึง 2 คน แต่จะระบุคนเดียวก็ได้ 

และที่สำคัญแม้ว่าความรับผิดหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฎิเสธความคุ้มครองได้ ยังคงให้ความคุ้มครองตามปรกติเหมือนกับผู้ระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่  เพียงแต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฏหมายที่กำหนดไว้คือ

จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาทของความเสียหายรถยนต์ที่เกิดจากการชน การคว่ำ  แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฏหมาย  ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะบริษัทมีสิทธิไปเรียกค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกได้ 

 ในกรณีเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน 2,000 บาท

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ ที่สามารถคุ้มครองรถติดแก๊สได้ครอบคลุมและรวดเร็ว เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ