9 สิทธิประโยชน์ ที่ต้องได้รับหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้แก่อะไรบ้าง

9 สิทธิประโยชน์ ที่ต้องได้รับหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้แก่อะไรบ้าง
9 สิทธิประโยชน์ ที่ต้องได้รับหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้แก่อะไรบ้าง

ประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 443 ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆ อีกด้วย


    ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย


    ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฏหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น


    คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจประกันภัย ขยายความตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะละเมิดว่า ค่าสินไหมทดแทนที่สามารถเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยมีอยู่ 9 ประการด้วยกันคือ


1 ค่าปลงศพ
2 ค่ารักษาพยาบาล
3 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย
4 ค่าขาดไร้อุปการะ
5 ค่าชดใช้การขาดการขาดงานของบุคคลภายนอก
6 ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นกรณีเสียชีวิต เช่น ค่าพิมพ์หนังสืองานศพ ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนา เป็นต้น
7 ค่าใช้จ่ายในอันตนต้องเสียไป(กรณีความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย) เช่นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาล  รวมถึงค่าพยาบาลในอนาคตอีกด้วย
8 ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบีนและในอนาคต
9 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นที่มิใช่ตัวเงิน


ค่าสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัย รวดเร็ว เป็นธรรม เบิกได้ทุกทิศทั่วไทย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ