รถเกิดอุบัติเหตุทำไมต้องแจ้งบริษัทประกันทันที !

รถเกิดอุบัติเหตุทำไมต้องแจ้งบริษัทประกันทันที !
รถเกิดอุบัติเหตุทำไมต้องแจ้งบริษัทประกันทันที !

การแจ้งบริษัทประกันภัยทันทีเมื่อรถยนต์เกิดเฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใด นับเป็นหลักการประกันภัยที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ ”หลักสุจริตใจ” และเป็นไปตามวรรคทองในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ”ความคุ้มครองของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดำเนินการโดยสุจริต”

    และที่สำคัญการแจ้งบริษัทโดยไม่ชักช้านั้น เท่ากับเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัย ในอันที่จะให้บริษัทฯเข้ามาดูแลรักษาสิทธิ์พึงมีพึงได้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งจากการถูกละเมิดหรือไปละเมิดผู้อื่น

    การแจ้งโดยไม่ชักช้านั้นมิได้หมายถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียว ได้หมายรวมไปถึงการส่งหนังสือ หรือหมายเรียก คำฟ้องให้กับบริษัท เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกทวงถามให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือถูกฟ้องต่อศาล

    ในทางกลับถ้าไม่ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้  อาจเป็นเพราะเกิดความนิ่งนอนใจบนความเชื่อมั่นว่ามีประกันภัยคุ้มครอง ซึ่งเป็นเรื่องถูกต้องที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอน แต่ต้องยอมรับความจริงอีกประการหนึ่งว่า  การแจ้งให้บริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้านั้น จะทำให้บริษัทสามารถเข้าไปทำการตรวจสอบความเสียหายจริงหรือปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นมิให้มีความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม และความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนี้  บริษัทสามารถฟ้องร้องกับผู้เอาประกันภัยได้ ตามประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคสอง

    ประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 881...ถ้าความวินาศเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งผู้รับประกันภัย ตกลงประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบ ความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า

    ถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัย อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดอันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้

    เช่นเดียวกันในข้อความวรรคสอง ”เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้” ซึ่งนับเป็นความเที่ยงธรรมของกฏหมาย เพราะยังเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงความสุจริตใจได้ว่า เหตุที่ไม่ได้แจ้งให้บริษัทรับทราบถึงเหตุที่เกิดทันทีนั้น เป็นเพราะภาวะสุดวิสัยหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์และมิใช่เกิดจากความประสงค์ที่จะได้แสวงหาประโยชน์จากการแจ้งเหตุชักช้า

    นั้นก็หมายความว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ต้องแจ้งบริษัททันทีดีที่สุด เพราะแจ้งเร็วเท่าไหร่ก็จะได้รับการดูแลเร็วเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลากับการมาถกเถียงหรือมาพิสูจน์ว่า อะไรคือสุดวิสัย อะไรคือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

    วิริยะประกันภัย มีนโยบายสินไหมทดแทนที่ประกาศไว้อย่างเป็นทางการข้อหนึ่งว่า ”บริษัทฯจะถือว่า กฎหมาย เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย คำสั่งนายทะเบียน และข้อตกลงด้านการตลาด เป็นมาตรฐานงานบริการสินไหมขั้นต่ำสุดที่ลูกค้าจะพึงได้รับ”

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ

Card image cap

ดูให้ดี! 16 ป้ายจราจรคล้ายกัน ไม่อยากผิดกฎจราจร ต้องมองให้ชัวร์!

Posted 2 ธันวาคม 2564

การสัญจรไปมาบนถนนแต่ละครั้งนั้น ป้ายจราจรนับเป็นเครื่องหมายที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ของแต่ละเส้นทาง ให้ผู้ขับขี่ทุกคนได้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง ซึ่งผู้ขับขี่บางท่านอาจสงสัยว่า ป้ายจราจรหลายๆป้าย เมื่อดูผ่านๆ แล้วมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ไม่รู้ว่าความหมายนั้นแตกต่างกันขนาดไหน วันนี้วิริยะประกันภัยจึงแวะมาบอกความหมายของป้ายจราจร เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎของป้ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง