เบรกแตก.....! ประกันภัยคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน!

เบรกแตก.....! ประกันภัยคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน!
เบรกแตก.....! ประกันภัยคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน!

ความเสียหายของอะไหล่รถยนต์หรือแม้แต่ตัวเครื่องยนต์เอง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยได้ง่าย เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ในบางครั้งอาจต้องใช้เทคนิคทางช่างหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อยุติว่า  ความเสียหายเกิดขึ้นจาก”ความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ”หรือ”อุบัติเหตุ”


    ดังนั้นผู้เอาประกันภัยต้องมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนว่า ความเสียหายของอะไหล่รถยนต์ตลอดไปถึงเครื่องยนต์นั้น เป็นความเสียหายที่เกิดจากสภาพการใช้งานโดยทั่วไป หรือ เป็นความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ


    คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งถือเป็นประกาศนายทะเบียนมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 7 การยกเว้นความเสียหายต่อเครื่องยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ในข้อ 7.2


    “การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหายหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ”


    อธิบายได้ว่าอะไรที่เกิดความเสียหายขึ้นมาและไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือไม่ได้เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก ความเสียหายนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย


    แต่ถ้าหากเป็นความเสียหายของอะไหล่หรือตัวเครื่องยนต์ทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง อาทิขับรถยนต์อยู่ดีๆเครื่องยนต์เสีย หรือเบรกเสียหรือแตก  ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้ เกิดไปเฉี่ยวชนหรือพลิกคว่ำทำให้รถยนต์เสียหาย หรือทำให้ทรัพย์สินและชีวิต ร่างกายอนามัยของบุคคลอื่น


    ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมากจะน้อยขนาดไหน  บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยไว้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด(เฉพาะรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น) ยกเว้น ชิ้นส่วนต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อาทิเครื่องยนต์ที่เกิดเสียขึ้นมา หรือเบรกแตก ฯลฯ  ส่วนทรัพย์สินหรือชีวิต ร่างกาย อนามัย บุคคลภายนอก จะได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วตามเงื่อนไข

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ