โดนรถยนต์ไม่มีประกันชน! ยังมีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน

โดนรถยนต์ไม่มีประกันชน! ยังมีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน
โดนรถยนต์ไม่มีประกันชน! ยังมีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน

ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้คนมักจะตั้งคำถามแรกกับคู่กรณีว่ามีประกันภัยหรือไม่ และถ้ารับรู้ว่าคู่กรณีไม่มีประกันภัยอะไรๆไว้เลย  ผู้ที่ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัย ตลอดไปถึงผู้ประสบเหตุ คงตระหนักทันทีว่า...เจ็บฟรี เสียชีวิตฟรีอีกแล้ว!

      แต่ถ้ารู้สิทธิในกฏกติกาของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ประกันพ.ร.บ. ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัย จะอุ่นใจทันทีว่า อย่างน้อยๆจะมีเงินจำนวนหนึ่งมาเยียวยาในเบื้องต้น และหมายรวมไปถึงผู้ประสบเหตุซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที  โดยไม่ต้องกังวลว่า...ใครจะจ่ายค่ารักษา!

      เพราะแม้ว่ารถยนต์คันนั้นๆไม่มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเอาไว้  ผู้ประสบภัยยังได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535 ได้กำหนดไว้ว่า กรณีที่ประสบภัยจากรถยนต์ที่ไม่ทำประกันภัย หรือถูกชนแล้วหนี ....ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

      ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัด 68 แห่ง สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเขต 2 แห่ง และส่วนกลาง 1 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการส่วนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

จากข้อมูลดังกล่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากคู่กรณีไม่มีประกัน ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่เราทำประกันรถยนต์ไว้จะช่วยให้เราอุ่นใจได้ระดับหนึ่งจากบริษัทประกันภัย

อ่านบทความอื่นๆ