"รถชนรถ" แล้วชนรถประเภทไหนประกันภัยถึงคุ้มครอง

คำว่า ”รถชนรถ” เป็นเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองที่สำคัญในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตระกูลบวกหรือที่เรียกกันเป็นทางการว่า ”กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย”

      โดยเงื่อนไขความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ มี 3 คุ้มครองหลักด้วยกันคือ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและรถยนต์ สูญหาย/ไฟไหม้   ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์  เนื่องจากการชนยานพาหนะทางบก(รถชนรถ)  และความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล  และการประกันภัยตัวผู้ขับขี่ ฯลฯ

      สำหรับความคุ้มครองกรณี ”รถชนรถ” ซึ่งหมายถึงความคุ้มครองรถยนต์ของเราตามทุนประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์  บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อรถยนต์ของเราไปชนกับรถยนต์ของคู่กรณี ซึ่งจะต้องเป็นรถยนต์ที่อยู่ในนิยามตามกฏหมายที่ระบุว่าเป็น ”ยานพาหนะทางบก”

      ยานพาหนะทางบก หมายถึง ”เฉพาะรถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมันก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง”

      ยกตัวอย่างประเภทรถที่อยู่ในนิยามยานพาหนะทางบก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถอีแต๋น รถไถนา รถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถขายไอศครีมติดเครื่องยนต์ รถซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟ รถที่เดินด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือแม้แต่รถพ่วงจะอยู่ในระหว่างพ่วงกับหัวลากหรือจอดอยู่เฉยไม่พ่วงอะไร บริษัทประกันภัยต้องให้ความคุ้มครอง

      อีกทั้งรถยนต์ตามนิยามที่ว่านี้  จะเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฏหมาย บริษัทประกันภัยไม่สามารถนำกรณีนี้ หรือเรียกกันง่ายๆว่ารถเถื่อนมาปฎิเสธความคุ้มครองได้

อ่านบทความอื่นๆ