นำรถยนต์ตัวเองไปช่วยลากรถยนต์คันอื่น เกิดอุบัติเหตุ...ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

นำรถยนต์ตัวเองไปช่วยลากรถยนต์คันอื่น เกิดอุบัติเหตุ...ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่
นำรถยนต์ตัวเองไปช่วยลากรถยนต์คันอื่น เกิดอุบัติเหตุ...ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

การนำเอารถยนต์ของตนเองไปลากจูงรถยนต์คันอื่น เป็นลักษณะการใช้งานที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระบุไว้ในข้อ 8.... การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง


       แต่กระนั้นเป็นเรื่องที่คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฏหมายเพราะเป็นประกาศนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องตีความอย่างเคร่งครัดว่า...ลากจูงรถอะไรที่เข้าข่ายข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง


    คู่มือตีความฯระบุว่า...การใช้ลากจูงหรือผลักดันที่จะเข้าข้อยกเว้นนี้ หมายถึง เฉพาะกรณีที่นำรถยนต์คันเอาประกันภัยไปใช้ลากจูงหรือผลักดันรถอื่นอีกคันหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องยนต์หรือสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามปรกติ เช่น รถเสีย รถที่เครื่องยนต์ไม่อาจใช้การได้ รถที่อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม


    ดังนั้นหากรถยนต์คันเอาประกันภัยไปลากจูงรถเสียหรือรถที่เครื่องยนต์ไม่อาจใช้การได้ แล้วไปประสบอุบัติเหตุทำให้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ.9.1 ของคู่มือตีความฯ


    แต่ถ้าเป็นการลากจูงรถที่มีสภาพเป็นรถพ่วงโดยแท้จริง คือ ไม่มีเครื่องยนต์ และไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเอง หรือเมื่อนำรถที่ทำประกันภัยไว้ลากจูงรถอื่นแล้ว การขับเคลื่อน การห้ามล้อเป็นไปโดยระบบต่อเนื่อง ไม่ว่าตัวลากและตัวถูกลากจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือต่างเจ้าของกัน จะมีประกันภัยไว้บริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทกันก็ตาม เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถตัวลากและรถที่ถูกลาก แต่หากรถตัวถูกลากมิได้ทำประกันภัยไว้  บริษัทก็รับผิดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่ทำประกันภัยไว้เท่านั้น


    สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในฐานะถูกลากหรือถูกผลักดัน  ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาบริษัทที่รับประกันภัยรถที่ถูกลากไว้ ต้องรับผิดชอบตามปรกติ และบริษัทประกันภัยสามารถใช้หลักรับช่วงสิทธิ์ ไปเรียกร้องความเสียหายคืนจากเจ้าของรถยนต์ที่เป็นผู้ลากหรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย

ใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์หรือต้องการทำประกันรถยนต์ เราขอแนะนำประกันรถยนต์จากวิริยะประกันภัย ทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองรถยนต์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1 ที่ดูแลครบ จบทุกความต้องการหรือ ประกันรถยนต์ 2+ ซื้อง่ายคุ้มครองเร็ว หรือประกันรถยนต์ 3+ ประกันคุ้มจบในที่เดียว และใครที่กำลังมองหาการต่อพรบรถยนต์ที่คุ้มค่า ที่วิริยะประกันภัยเรามีครบจบที่เดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.com หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2129-7474

อ่านบทความอื่นๆ