วิริยะประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ที่อยู่เคียงข้างคุณ | The Viriyah Insurance Company

วิริยะประกันภัย บริษัทประกันภัยอันดับหนึ่ง ที่ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ซื้อประกันรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเชื่อถือได้ จากทีมงานคุณภาพ ที่มีจรรณยาบรรณและเป็นธรรม

วิริยะประกันภัยให้คุณได้มากกว่า

ทุกที่ทั่วไทย วิริยะประกันภัยอยู่ใกล้คุณ ด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการกว่า 150 แห่ง ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ เราพร้อมดูแลคุณ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย เร็วดี มีมาตรฐานกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
วิริยะประกันภัยมีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า 500 แห่ง พร้อมดูแลทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
วิริยะประกันภัยมีพนักงานเคลมกระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการภายใน 25 นาที (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง)
พนักงานเคลมมืออาชีพของวิริยะประกันภัยกว่า 1,300 คน การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ Best surveyor award จากคปภ. ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ทุกที่ทั่วไทย วิริยะประกันภัยอยู่ใกล้คุณ ด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการกว่า 150 แห่ง ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ เราพร้อมดูแลคุณ
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย เร็วดี มีมาตรฐานกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
วิริยะประกันภัยมีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า 500 แห่ง พร้อมดูแลทั้งด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
วิริยะประกันภัยมีพนักงานเคลมกระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการภายใน 25 นาที (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทาง)
พนักงานเคลมมืออาชีพของวิริยะประกันภัยกว่า 1,300 คน การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ Best surveyor award จากคปภ. ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สาระน่ารู้ ประกันภัยรถยนต์